Bởi vì, tử tế là sự lựa chọn...

COMMON GOOD ALLIANCE

KHI CÁC GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP
ĐƯỢC KẾT NỐI VÀ NHÂN BẢN

Một liên minh những người dẫn dắt các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, cộng đồng, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội với mong muốn mang lại nhiều giá trị hơn cho đất nước, con người Việt Nam dựa trên cơ chế khuyến khích đối thoại và hợp tác.

TÌM HIỂU

        EN

Chưa bao giờ trong lịch sử của loài người, chúng ta có khả năng kết nối và mở rộng như ngày nay với sự giúp sức của công nghệ. Trong thời đại công nghệ hiện nay, rất nhiều tổ chức được thành lập với các mục tiêu tốt đẹp và hướng tới việc tạo ra các tác động xã hội tích cực cả trên online và offline. Tuy nhiên các tổ chức này đối diện với các thách thức lớn lao về:
+ Nguồn lực tài chính và nhân sự
+ Năng lực quản trị và vận hành
+ Kiến thức công nghệ và xây dựng cộng đồng

#common_good_alliance được tạo ra với 3 mục tiêu lớn:

#common_good_alliance

Là nơi tổng hợp nguồn lực, kiến thức, kinh nghiệm của các tổ chức mong muốn tạo ra tác động xã hội tích cực và để có thể cùng chia sẻ và tận dụng hiệu quả các nguồn lực và kiến thức này hơn.

Kết nối nguồn lực & kiến thức

01

Khuyến khích việc khởi tạo các đối thoại của giữa các tổ chức nhằm trao đổi ý tưởng, tăng sự thấu hiệu về nhau và tạo tiền đề, khả năng hợp tác về sau.

Khởi tạo đối thoại

02

Từ đối thoại, các tổ chức tìm thấy được cơ hội hợp tác, cùng triển khai và thúc đẩy các hoạt động này để cuối cùng tạo ra được giá trị xã hội lớn hơn.

Khơi nguồn hợp tác

03

Số lượng cuộc đối thoại được tạo ra từ các thành viên của #common_good_alliance. Đối thoại có thể là gặp mặt, một cuộc cafe, điện thoại, họp online mà trong đó cho thành viên các tổ chức có dịp gặp gỡ và kết nối, mở ra khả năng hợp tác
Số lượng hỗ trợ / hợp tác được tạo ra giữa các thành viên của #common_good_alliance. Chỉ số này có thể bao gồm việc hỗ trợ truyền thông, kết nối và giới thiệu người cần thiết, đóng góp nhân lực / nguồn lực hoặc tài chính cũng như các hợp tác song phương
Số lượng các buổi đào tạo / huấn luyện về kiến thức vận hành, hoạt động, quản lý tổ chức, xây dựng cộng đồng, tư duy, kỹ năng, v.v... được tổ chức bởi ban quản trị với người chia sẻ là các thành viên cộng đồng hoặc chuyên gia được mờiĐể kết nối nguồn lực, khởi tạo đối thoại và khơi nguồn hợp tác thì đây là 3 kim chỉ nam về hiệu quả

Kim Chỉ Nam Hoạt Động Của #common_good_alliance

THAM GIA

Thành Viên Đại Diện #common_good_alliance

Các Tổ Chức Hỗ Trợ #common_good_alliance

LIÊN HỆ

Bạn làm không vì lợi ích cá nhân mà thúc đẩy bởi mong muốn tạo ra sự tốt đẹp?

Bạn có đủ các điều kiện?

Bạn muốn đóng góp nhiều giá trị cho xã hội hơn?

Vậy có thể #common_good_alliance phù hợp với bạn. Hãy cùng trò chuyện:

* Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn sớm trong vòng 2 ngày làm việc

Dù chúng tôi luôn trân trọng mọi tấm lòng đóng góp và hỗ trợ, tuy nhiên #common_good_alliance là một cộng đồng chỉ dành cho các quản lý và người đứng đầu các tổ chức thỏa các điều kiện sau:

  • * Founder / leader của các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, cộng đồng hướng tới tạo ra giá trị tích cực
  • * Tổ chức / cộng đồng của bạn đã phải hoạt động được ít nhất 12 tháng và có ít nhất 3 hoạt động đã triển khai
  • * Tổ chức / cộng đồng của bạn phải có ít nhất 3 người trong ban lãnh đạo / quản trị nòng cốt
  • * Tổ chức / cộng đồng của bạn cần hoạt động trên một nền tảng social hoặc web với thông tin đầy đủ về tổ chức
  • * Tổ chức / cộng đồng của bạn phải có giá trị cốt lõi tốt đẹp và định hướng tạo ra giá trị cho xã hội

Tham Gia #common_good_alliance?

©2022 All Rights Reserved by UAN

COMMON GOOD ALLIANCE COMMUNITY

92-94-96-98 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Q.1

02839151693

hello@uan.vn

https://unlocker.uan.vn

Đại diện pháp luật bởi công ty TNHH Conversion Asia